Informace o výzvách MAS Zálabí na 2018

MAS Zálabí z.s. bude v programovém období 2014 – 2020 (respektive 2018 – 2022) rozdělovat z fondů EU a národních zdrojů přibližně 42 mil. Kč. To vše na místní projekty dle schválené SCLLD. Podpora je zaměřena na témata, které řeší jednotlivé operační programy, a které mají potenciálně pozitivní dopad na kvalitní rozvoj regionu MAS Zálabí. Vyhlášení první výzvy z OPZ již proběhlo.  Níže uvedené informace o připravovaných výzvách jsou pouze informativního charakteru, které mají poskytnout dostatečné informace potenciálním žadatelům pro přípravu projektů. O vyhlášení jednotlivých výzev budete včas informováni. Vaše potenciální projekty můžete konzultovat s manažery jednotlivých OP. Konzultaci vašich projektových plánů s našimi manažery doporučujeme.

Strategie CLLD MAS Zálabí je rozdělena do celkem 3 programových rámců podpory MAS, které odpovídají jednotlivým operačním programům. Jedná se o Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova  a Operační program zaměstnanost.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Základní informace k jednotlivým opatřením  IROP naleznete zde:

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Základní informace k jednotlivým opatřením (Fiche) PRV naleznete zde:

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Základní informace k jednotlivým opatřením OPZ naleznete zde: