Dotace 2021-2027

Vyhlášení 1. výzvy IROP – Podpora jednotek SDH – Středočeský kraj

MAS Zálabí, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně

Společná procházka za poznáním – Pivovar Kutná Hora

Absolvovali jsme komentovanou prohlídku kutnohorského pivovaru. Všichni účastníci exkurze přijeli auty. Průvodkyně nás

Dramatický kroužek – Divadlo Popelka

Děti z dramatického kroužku KC Konárovice nacvičily a sehrály divadlo na téma „Popelka“.

Únorové hrátky s pamětí

Tématem našeho setkání byl jazyk, literatura a film. Trénovali jsme slova a slovní