Aktuality

Společná zemědělská politika

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence LEADER (dříve PRV) Cílem intervence je podnítit


Dotace 2021-2027

Informace o chystané výzvě OP TAK

MAS Zálabí má v programovém období 2021-2027 nově zařazen také OP TAK (Operační program

Schválený Programový rámec IROP 2021 – 2027

Programový rámec IROP CLLD_157_S_06_01 Místní akční skupina Zálabí, z. s. splnil podmínky programu

Masopustní průvod v Žíželicích

Vyvrcholením masopustu v Žíželicích byla výroba masek a tradiční průvod pořádaný místním Komunitním