4. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KOLÍN

Dne 29. 3. 2017 se konalo čtvrté zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín (MAP). Hlavním úkolem tohoto zasedání bylo schválení aktualizace souboru investičních záměrů. Umístění projektových záměrů do Strategického rámce je podmínkou pro možnost žádání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Zápis a přehled investic naleznete v příloze.

Příloha:

2017-03-29 Zápis z 4 setkání ŘV_final

Př 1_Aktualizace investic 3-2017