Finální schválení projektů 4. výzvy Radou MAS

Ve dnech 28. – 30. 4.2020 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 4. výzvě PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení devíti projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF).

Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam vybr a nevyb projektů

Zápis z hlasování Rady MAS: Zapis Rady final

Etické kodexy Rady MAS: Kodex et Rada