Finální schválení projektů 6. výzvy Radou MAS

Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam projektů

Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis Rady MAS