Finální schválení projektů 8. výzvy Radou MAS

Současně Rada Mas schválila přesun nevyužitých finančních prostředků na Fichi č.6, tím by bylo podpořeno všech sedm podaných žádostí z oblasti Zemědělství.

Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam projektů

Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis Rada MAS