Finální schválení projektů 9. výzvy Radou MAS

Na konci dubna (28.4. – 2.5.2023) proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů 9. výzvy PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „Per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení tří projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF).

2023-099-009-012-078 Obec Žehuň – Vybavení pro MŠ Žehuň

2023-099-009-012-077 Obec Ohaře – Modernizace kuchyně v MŠ Ohaře

2023-099-009-012-076 ZŠ a MŠ Starý Kolín – Gastro vybavení pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Starý Kolín

 

Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam projektů

Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis Rada MAS