Informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova

Dne 21.1.2019 se v Hotelu Na Farmě v Choťovicích uskutečnil informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova. Účastníci byli informování o možnostech a podmínkách získání dotace a po semináři následovaly dotazy a diskuze.

Prezentace ze semináře je k nahlédnutí zde: https://www.maszalabi.eu/wp-content/uploads/2018/12/Zde-3.pdf

Veškeré informace k 2. výzvě naleznete zde: https://www.maszalabi.eu/aktuality/vyzva-mas-zalabi-c-2-k-predkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/

Děkuji všem účastníkům a budu se těšit na spolupráci při podávání žádostí.

Stanislav Štumpf

Manažer pro PRV