Pozvánka na informační seminář k 2. výzvě PRV

Místní akční skupina Zálabí, z.s.  Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, která byla vyhlášena dne 14.1. 2019 pro následující fiche:

  • Fiche č. 5 – Neproduktivní investice v lesích
  • Fiche č. 6 – Zemědělství
  • Fiche č. 7 – Podpora místních výrobků
  • Fiche č. 8 – Podpora podnikání

Datum a čas konání:  21. ledna 2019 v době 17:00 – 18:00 hodin     

Místo konání: Hotel Na Farmě, Choťovice 134

 

Program:

1, Prezence účastníků

2, Zahájení semináře

3, Výzva MAS č. 2: parametry výzvy, oprávnění žadatelé, podporované aktivity

3, Hodnocení a výběr projektů, střet zájmů a ostatní administrace

4, Postup pro podání žádosti o dotaci

5, Formulář a přílohy žádosti o dotaci

6, Diskuze

7, Závěr

Seminář je určen pro majitele lesa, zemědělce, malé a střední podnikatele, začínající podnikatele, kteří plánují podat žádost o dotaci v termínu leden – únor 2019.

Žádáme zájemce o seminář, aby nahlásili svoji účast nejpozději do 18. 1. 2019, e-mailem na prv@maszalabi.eu.

Výzvu č. 2  s přílohami a veškerými ostatními potřebnými dokumenty naleznete na: https://www.maszalabi.eu/vyzvy/prv/vyzva-mas-zalabi-c-2-k-predkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/

 

Těším se na setkání s Vámi

Stanislav Štumpf