LEADERFEST 2021

Kutná Hora v uplynulých dnech hostila akci LEADERFEST 2021, tedy setkání místních akčních skupin a dalších aktérů rozvoje venkova z celé České republiky. Akci organizovali zástupci středočeských MASek a také naše MAS Zálabí se zapojila! Součástí bohatého třídenního programu byla mimo jiné exkurze s názvem Historie a současnost zemědělství, která představila zajímavé projekty v regionu Zálabí. Navštívili jsme Mlékárnu Ohaře, relaxační lesní koutek v Polních Chrčicích a Hotel Na Farmě v Choťovicích. Zavítali jsme i do sousední MAS Lípa pro venkov prohlédnout si zemědělské muzeum na Kačině. Velké díky patří našim členům (Ing. Miroslav Fess, Ing. Karel Horák a Ing. Miloslav Vokál), kteří nám věnovali svůj čas a poskytli perfektní přednášku!!