MAP ORP KOLÍN – návštěva pedagogů Masarykovy základní školy z Horní Břízy

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se v rámci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín uskutečnila reciproční návštěva pedagogů z Masarykovy základní školy z Horní Břízy u Plzně, které navazovala na květnovou návštěvu pedagogů kolínských škol v Horní Bříze. Sedm pedagogů včetně vedení školy se přijelo podívat, jak učitelé kolínského regionu vyučují, jaké ve výuce používají metody a pomůcky a co nabízí svým žákům v rámci mimoškolních aktivit.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.