MAS Zálabí splnila podmínky standardizace pro programové období 2021-2027

První krok k přípravě na nové programové období 2021-2027 je úspěšně za námi! Místní akční skupina Zálabí ke dni 2. 2. 2021 prošla procesem tzv. standardizace a splnila tak požadavky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na způsob fungování MAS a nastavení procesů pro udělování dotací v následujících letech.

Dalším důležitým krokem, který nás v příštích měsících čeká, je tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Ta bude stěžejním podkladem pro rozdělování dotačních prostředků do území MAS Zálabí v dalších letech.

Věříme, že s Vaší pomocí připravíme kvalitní strategický dokument, který bude reflektovat aktuální potřeby a rozvojový potenciál našeho regionu. Jakmile celý tento proces přípravy a schvalování splníme, budeme moci opět vyhlašovat nové výzvy a podporovat tak Vaše projekty!