Novoroční výstup na Holý vrch

Zpráva z náročného výstupu od organizátora Mgr. Novotného:

Výstup na Holý vrch – tradice obnovena. Podařilo se!

Uplynul rok a 1. ledna 2019 kolem druhé hodiny odpoledne se znovu k Holému Vrchu poblíž Žehuně, blížili lidé z okolních vesnic, aby se pozdravili se sousedy, kamarády a známými. Aby si popřáli vše dobré, zdraví a štěstí do nového roku 2019. Během hodiny se na místě sešlo asi 150 obyvatel z Dobšic a sousedních vesnic Žehuně, Choťovic, Polních Chrčic, Ohař i jiných obcí.

Vedení spolku Dobšané z.s. neusnulo na vavřínech, přišli jsme s novými nápady, jak oživit novoroční sraz.

Na příchozí čekalo hned několik překvapení. To první bylo vidět již zdáli, na Holém vrchu se tyčil sněhový kopec. Nebyla to velká hora, ale obzvláště děti přivítaly takové malé sněhové radovánky s nadšením a hned se začaly koulovat a klouzat.

Letos jsme vyhlásili turistu:

nejmladšího – Tomáš Mandák z Polních Chrčic, 4 měsíční

nejstaršího – Oldřich Novotný z Dobšic, 78 let

a z nejvzdálenější obce – Alexander Kováč, Nové Zámky, Slovensko

Všichni vyhlášení byli odměněni malým dárkem a velkým potleskem. Založili jsme Kroniku, do které se každý účastník zapsal a obdržel vtipný odznak. V závěru setkání přišlo vhod svařené víno, sousedé si přiťukli i něčím silnějším a dobrou náladu nepokazil ani déšť a silný vítr. Nezapomněli jsme na společné fotografování a rozloučili jsme se s dobrým pocitem, že je důvod se za rok zase vidět.

Zásluhu na vydařeném setkání mají nejen Dobšané z.s. s vedením obce z Polních Chrčic, ale též někteří starostové okolních vesnic, Vodní svět Kolín a v největší míře každý účastník.

Velký dík a za rok na shledanou.

Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s.