Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu – výzva „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání“

MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání“, číslo výzvy MAS v MS2014+ 289/06_16_075/CLLD_16_02_103, která byla vyhlášena dne 15. 12. 2018.

Seminář se uskuteční dne 29. ledna 2019, od 16:00 hod., v salonku Hotelu Racek v Týnci nad Labem.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se semináře, prosím, potvrďte Vaši účast na email opz@maszalabi.eu, nebo telefonicky na 603 369 516, a to v termínu do 25. ledna 2019.

PŘÍLOHA:

Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu