Přijaté žádosti do 8. výzvy PRV

Do 31.7.2022 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 8. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV).

MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře celkem 15 žádostí:

  • 7 žádostí do opatření Zemědělství
  • 5 žádostí do opatření Podpory spolků a obcí
  • 2 žádosti do opatření Podpora místních výrobků
  • 1 žádost do opatření Podpora podnikání

Seznam přijatých žádostí do 8. výzvy naleznete: Seznam přijatých žádostí 

Nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti žádostí. Dojde také k vypořádání připomínek a následně budou žadatelé informováni, zdali jejich projekty v prvním kole výběru uspěly. Tyto informace budou také vyvěšeny na našich stránkách. Následně bude projekty hodnotit výběrová komise MAS Zálabí.