Přijaté žádosti do 9. výzvy PRV

Do 1.4.2023 měli žadatelé možnost zaslat žádost do 9. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV).

MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře do opatření Podpory spolků a obcí (Fiche 12) celkem 3 žádosti.

Nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti,  která trvá 10 dní. Dojde také k vypořádání připomínek a následně budou žadatelé informováni, zdali jejich projekty v prvním kole výběru uspěly. Tyto informace budou také vyvěšeny na našich stránkách. Následně bude projekty hodnotit Výběrová komise MAS Zálabí.