Schválení projektů operačních programů IROP, PRV a OPZ Radou MAS

                      

 

Ve dnech 7. – 10.8.2018 a 13. – 15.8.2018 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení všech 14 projektů, které budou postoupeny u IROPu Centru pro regionální rozvoj, u PRV řídícímu orgánu SZIFu a OPZ řídícímu orgánu MPSV.

Schválený projekt OP IROP: Zde

Schválené projekty PRV: Zde

Schválené projekty OPZ: Zde OPZ

Zápis z hlasování Rady MAS: Zde