Schválení projektů předložených do 10. výzvy MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

Ve dnech 20. – 23. 9. 2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V, č. výzvy 564/06_16_075/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 1 projektu, který byl předložen do výše uvedené výzvy na podporu infrastruktury pro vzdělávání. Projekt bude dále postoupen Centru pro regionální rozvoj ČR k závěrečnému ověření způsobilosti.

 

Schválené projekty IROP: ZDE

Zápis z hlasování Rady MAS: ZDE