Ukončení příjmu žádostí do 5. výzvy PRV

Do 24.8.2020 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 5. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV).

MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře  5 žádostí.  Bohužel čtyři žádosti byly podány až po termínu podání na MAS 24.8.2020. U těchto žádostí musí být dle Pravidel 19.2.1. ukončena administrace.

Projekt obce Ohaře s názvem Modernizace sociálního zařízení MŠ Ohaře s výší požadované dotace 240 000,- Kč.

Nyní proběhne administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, která bude bude trvat maximálně 10 dní. Dojde také k vypořádání připomínek a následně bude žadatel informován, zdali jeho projekt v prvním kole výběru uspěl. Tyto informace budou také vyvěšeny na našich stránkách. Následně bude projekt hodnotit výběrová komise MAS Zálabí.