Věcné hodnocení v rámci 3. výzvy PRV

Dne 30.7.2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise vybírala celkem ze 4 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V rámci Programu rozvoje venkova byly Výběrovou komisí obodovány  4 projekty s požadovanou výší dotace 1 124 048 Kč.

Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni členové komise byli seznámeni s pravidly hodnocení a podepsali kodex o střetu zájmů.

Všechny čtyři projekty budou dále podstoupeny k finálnímu schválení Rady MAS.

Seznam obodovaných projektů: Seznam obodovaných projektů VK

Zápis: Zápis z VK 30.7.19

Etické kodexy výběrové komise: Etický kodex VK

Předhodnocení projektů výběrovou komisí: Předhodnocení VK