Věcné hodnocení výběrové komise MAS Zálabí

dne 25.7.2018 se v Týnci nad Labem uskutečnilo jednání výběrové komise MAS Zálabí. Jednání se týkalo věcného hodnocení operačních programů IROP, PRV a OPZ. Výběrové komise vybírala celkem ze 14 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Všichni členové výběrové komise byli seznámeni s hodnocením projektů a podepsali etický kodex o střetu zájmů. Členové komise, kteří byli ve střetu zájmů nemohli hlasovat a museli opustit jednací místnost.

Po dvouhodinovém jednání komise obodovala všechny projekty a všech 14 projektů bylo postoupeno radě MAS k finálnímu rozhodnutí. Hlasování rady MAS se uskuteční v první polovině srpna 2018.

Přílohy:

Zápis z jednání výběrové komise včetně presenční listiny a bodového hodnocení.