Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 5. výzvy PRV

Dne 24 9. 2020 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektu, který prošel administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova byl Výběrovou komisí tento projekt obodován. Částka ze které je vypočítána dotace činí 300 000,-  Kč.

Projekt 5. výzvy PRV byl bodově ohodnocen žadatelem a poté ohodnocen nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni členové komise byli seznámeni s pravidly hodnocení a podepsali kodex o střetu zájmů.

Projekt bude podstoupen k finálnímu schválení Radě MAS.

Seznam obodovaných projektů: Seznam

Zápis: Zápis VK 24.9.2020

Etické kodexy výběrové komise: Etický kodex VK

Předhodnocení projektu výběrovou komisí: Hodnotitelé VK

Prezenční listina: PL VK