Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 8. výzvy PRV