Rubrika: Aktuality

Dobšané slavili – Letní muzicírování

U příležitosti oslav 15 let existence Dobšanů spolek zorganizoval již čtvrtý ročník Letního muzicírování a zabijačkových hodů. V sobotu 10.9.2022 se sešlo více jak 500 návštěvníků. Opravdu bohatý program uspokojil snad každého. Nádherná vystoupení předvedly děti z okolních mateřských školek. Moc jim děkujeme. Opět přijel starosta Ing. Jaroslav Jenšovský z Dobšic od Znojma se členy

Číst více

Finální schválení projektů 8. výzvy Radou MAS

Na konci srpna proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 8. výzvě PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „Per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení čtrnácti projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF). Současně Rada Mas schválila přesun nevyužitých finančních prostředků na Fichi č.6, tím by bylo

Číst více

PORTA APERTA 2022

Brány dílen, farem a výroben certifikovaných regionálních produktů dokořán se otevřou v sobotu 17. 9. 2022 od 10 do 17 hodin (není-li u konkrétního místa uvedeno jinak).  Porta Apetra 2022    

Číst více

Poprázdninové grilování u rybníka Kouťák v Uhlířské Lhotě

Číst více

Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 8. výzvy PRV

Dne 22.8.2022 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova bylo Výběrovou komisí obodováno 15 projektů s požadovanou výší dotace 4 373 114 Kč,- Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli

Číst více

Spolek DOBŠANÉ, z. s. s finančním přispěním Středočeského kraje pořádá Letní muzicírování a zabijačkové hody!

Číst více

100 let fotbalu v Jestřabí Lhotě

Číst více

Přijaté žádosti do 8. výzvy PRV

Do 31.7.2022 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 8. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře celkem 15 žádostí: 7 žádostí do opatření Zemědělství 5 žádostí do opatření Podpory spolků a obcí 2 žádosti do opatření Podpora místních výrobků 1 žádost do opatření Podpora podnikání Seznam přijatých žádostí do 8. výzvy

Číst více

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1.7.2022 Výzvu MAS č. 8 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Zemědělství, Podpora spolků a obcí, Podpora podnikání a Podpora místních výrobků.

Číst více

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.

Výzva MAS č. 7 byla z technických důvodů stornována. Dne 1.7.2022 bude vyhlášena výzva s číslem 8.

Číst více