Rubrika: Aktuality

Přijaté žádosti do 6. výzvy PRV

Do 23.4.2021 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 6. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře 9 žádostí: 3 žádosti do opatření Neproduktivní investice v lesích 4 žádosti do opatření Zemědělství 2 žádosti do opatření Podpory spolků a obcí Seznam přijatých žádostí do 6. výzvy naleznete: Seznam přijatých žádostí Nyní probíhá

Číst více

Pronájem nemovitosti Tři Dvory

Obec Tři Dvory nabízí  k pronájmu budovu bývalé základní školy č.p. 292 postavené na pozemku  st. 329/2 a pozemků p.č. 681/1, 681/6, 681/51, 681/52, 681/54, 681/64  v k.ú. a vlastnictví obce Tři Dvory. Podmínky pronájmu: minimální měsíční nájem 45 000,– Kč ( nájem nezahrnuje platby za energie ) záměr s využitím nemovitosti dlouhodobý pronájem ( min. na 5

Číst více

Letní tábor s Českým červeným křížem 1. – 10. 7. 2021

 

Číst více

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 22.3.2021 Výzvu MAS č. 6 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích , Zemědělství a Podpora spolků a obcí.

Číst více

Ukliďme si svůj katastr

Zdravíme všechny (nejen) Středočechy! Dobšané, z.s. a jejich součást „Klub zoufalých turistů“ vyzývá za současné katastr(of)ální situace všechny rodinné příslušníky a jednotlivce k akci „Ukliďme si svůj katastr“. Covidová situace, kdy nemůžeme opustit svůj katastr, umožňuje svým občanům aktivity pouze na katastru svého trvalého bydliště. Pokud chceme tuto dobu využít smysluplně, můžeme při venkovních vycházkách uklidit příkopy

Číst více

Výzva MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra II

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 22. 2. 2021 vyhlášena 9. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 22. 2. 2021 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 26. 3. 2021 ve 14.00 hod. Pro práci v systému

Číst více

MAS Zálabí splnila podmínky standardizace pro programové období 2021-2027

První krok k přípravě na nové programové období 2021-2027 je úspěšně za námi! Místní akční skupina Zálabí ke dni 2. 2. 2021 prošla procesem tzv. standardizace a splnila tak požadavky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na způsob fungování MAS a nastavení procesů pro udělování dotací v následujících letech. Dalším důležitým krokem, který nás v příštích měsících

Číst více

Novoroční pochod na Holý vrch

Již třikrát jsme se z Dobšic a okolních vesnic svolávali k pochodu na Holý Vrch, abychom oslavili tradičně příchod nového roku. Byli jsme zvědaví, jaký ten nový rok s magickým číslem 2020 bude. Každý z nás měl nějaké plány, předsevzetí, všichni jsme si přáli štěstí, pohodu a hlavně zdraví. Nikdo z účastníků netušil, že nás čeká opravdu jiný rok, že

Číst více

Obec Tři Dvory vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka při údržbě obce

Obec Tři Dvory vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka při údržbě obce. Požadavky: výuční list – nejlépe zámečník, zedník nebo elektrikář řidičský průkaz sk. B a T (podmínkou) slušné vystupování Profesní životopis, fotokopii výučního listu a čestné prohlášení o bezúhonnosti doručte do 15. 12. 2020 na Obecní úřad ve Třech Dvorech. Nástup možný od 1. 1.

Číst více

Finální schválení projektu 5. výzvy Radou MAS

Ve dnech 6. – 8. 10.2020 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 5. výzvě PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení jednoho projektu, který bude postoupen řídícímu orgánu (SZIF). Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam vyb projektů Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis

Číst více