Rubrika: Projekty

DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ PRO PROJEKT DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ

ZADÁVANÁ V SOULADU SE ZADÁVÁNÍM ZAKÁZEK ŽADATELEM/PŘÍJEMCE DOTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR Sdružení zadavatelů: Zadavatel č. 1: Název: Společná CIDLINA, o.s. Sídlo: 50363 Nepolisy 75 Zastoupený: Jiří Šustr IČ: 266 62 779 Zadavatel č. 2: Název: Hradecký venkov o.p.s. Sídlo: Husovo náměstí 83, 50315 Nechanice Zastoupený: Ing. Jana Rejlová, ředitelka IČ: 275 17 730 Zadavatel č. 3:

Číst více

SCHŮZKA K DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ

6.9.2012 v Týnci nad Labem od 10 hodin se uskutečnilo jednání Koordinační pracovní skupiny v rámci projektu Dědictví našich předků. Jednání se zúčastnili zástupci MAS Hradecký venkov, MAS Společná Cidlina, MAS Podchlumí a MAS Zálabí.   Program: 1) Kontrola dokumentů k podpisu smlouvy 2) Příprava ZŘ na dodávky v rámci projektu 3) Příprava ZŘ na

Číst více

Dědictví našich předků

Projekt spolupráce Dědictví našich předků byl doporučen k podpoře v rámci PRV 15. kola příjmu žádostí.   Z celkového počtu 41 zaregistrovaných žádostí o dotaci byla ukončena administrace 11-ti projektům. Celková alokace pro 15. kolo příjmu opatření IV.2.1 činí 73 623 804 Kč. Ke spolufinancování bylo doporučeno 30 Žádostí o dotaci v celkové částce 65 142 149

Číst více

Strategické dokumenty

  Vlastní dokument: SCLLD_Popis_Analyticka_cast SCLLD_Strategická část_3.2 SCLLD_Implementační část   Přílohy: SCLLD_Priloha č.1_28122016_final SCLLD_Příloha č. 2 SCLLD_Priloha č. 3 SCLLD_Priloha č. 4 SCLLD_Příloha č. 5_3   Komunitní jednání Zápis z KJ č.1 Zápis z KJ č.2 Zápis z KJ č.3 Zápis z KJ č.4 Zápis z KJ č.5 Fotogalerie z komunitního setkání    

Číst více

Mobiliář MAS Zálabí

Obce, neziskové organizace a dalším členové MAS Zálabí si od nás mohou vypůjčit venkovní mobiliář pro konání festivalů, jarmarků a nejrůznějších sportovních, kulturních či spolkových akcí. Mobiliář byl pořízen v rámci projektů Za poklady venkova, Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost, Zálabí pobaví. Máme k dispozici: deset dřevěných prodejních stánků (rozměry: šířka

Číst více

MAP ORP KOLÍN – návštěva pedagogů Masarykovy základní školy z Horní Břízy

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se v rámci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín uskutečnila reciproční návštěva pedagogů z Masarykovy základní školy z Horní Břízy u Plzně, které navazovala na květnovou návštěvu pedagogů kolínských škol v Horní Bříze.

Číst více

3. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KOLÍN

Dne 20. 9. 2016 se konalo třetí zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín (MAP). Hlavním úkolem tohoto zasedání bylo schválení souboru investičních záměrů a jejichzařazení do Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín, které je podmínkou pro možnost žádání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Druhým neméně důležitým úkolem bylo představení vzdělávacích aktivit

Číst více

2. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KOLÍN

Dne 23. 6. 2016 se v zasedací místnosti radnice MěÚ Kolín  uskutečnilo druhé zasedání řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000076. Toto zasedání mělo jako prioritní úkol projednat a schválit Strategický rámec MAP vzdělávání ORP Kolín. Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze. Příloha: Tisková zpráva 2 výbor-final  

Číst více

STRATEGICKÝ RÁMEC ORP KOLÍN

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KOLÍN PŘEDKLÁDÁ NÁVRH PRVNÍ ČÁSTI STRATEGICKÉHO RÁMCE, KDE BYLA ZPRACOVANÁ VIZE, PRIORITY A CÍLE. Rozpracované aktivity a opatření jsou prvotním návrhem k diskuzi a budou v průběhu následujícího roku dotvořeny spolu s aktéry v oblasti vzdělávání. Návrh Strategického rámce bude předložen ke schválení Řídícímu výboru MAP vzdělávání v ORP Kolín dne 23.6.2016, na který jste

Číst více