Rubrika: Strategie MAS Zálabí 2021 – 2027

Komunitní projednání k přípravě Strategie CLLD 2021-2027

Za účelem přípravy nové Strategie CLLD MAS Zálabí pro období 2021-2027 se v průběhu měsíců března, dubna a května 2021 uskutečnila série společných setkání i individuálních rozhovorů, kde byly diskutovány aktuální problémy a potřeby regionu, jeho rozvojový potenciál a možnosti podpory. Do komunitního projednání byly zapojeni aktéři z území MAS Zálabí napříč širokým spektrem veřejnosti.

Číst více

Výstupy dotazníkového šetření k přípravě Strategie CLLD 2021-2027

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí pro období 2021–2027 se rozhodlo vedení MAS získat názory komunity a relevantních místních aktérů prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit, jak jsou obyvatelé regionu spokojeni s životem v území MAS Zálabí. Dříve identifikované problémy byly dle názoru respondentů rozděleny na významné a méně

Číst více

Informace o přípravě strategie

Zde se budou objevovat informace o přípravě SCLLD pro MAS Zálabí, z.s. na období 2021 – 2027

Číst více