Vyhlášení 1. výzvy IROP – Podpora jednotek SDH – Středočeský kraj

MAS Zálabí, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí, z. s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 1. Výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V ve vazbě na 61. Výzvu k předkládání

Číst více