Rubrika: SŽP

Schválení návrhu Strategického plánu SZP Valnou hromadou MAS Zálabí

Valná hromada MAS Zálabí, z.s. schválila návrh Strategického plánu SZP. Hlasování proběhlo ve dnech 21.6. – 25.6.2024 formou Per rollam. Výchozím prvkem pro zpracování Programového rámce SP SZP byla koncepční část Strategie CLLD a z ní plynoucí potřeby pro rozvoj území v působnosti MAS. Pro Programový rámec území MAS Zálabí byly vybrány dvě Fiche, cílené

Číst více

Společná zemědělská politika

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence LEADER (dříve PRV) Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. Místní akční skupiny vhodně doplňují místní samosprávu v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a zároveň přispívají k rozvoji zemědělství, potravinářství a lesnictví, a to podporou projektů, které mohou přispívat i k jiným cílům SZP.

Číst více