Rubrika: Zálabí táhne za jeden provaz

Zálabí táhne za jeden provaz

V rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ reg. č. 13/018/34100/120/000015 MAS Zálabí vytvořila podklady pro Integrovanou strategii území, (dále jen „ISÚ“) na období 2014-2020, uskutečnila propagační akci pro veřejnost – Rozsvícení vánočného stromu v Ovčárech, aktualizovala internetové stránky a provedla realizaci tréninkové výzvy k předkládání nabídek na realizaci měkkých akcí v regionu. Získávání dovedností a

Číst více

MAS ZÁLABÍ, Z. S. ÚSPĚŠNĚ DOKONČILA PROJEKT „ZÁLABÍ TÁHNE ZA JEDEN PROVAZ“

Dne 12. listopadu 2014 proběhla v kanceláři MAS Zálabí fyzická kontrola dokladů, kterou uskutečnili pracovníci SZIF Praha. Během kontroly nebyly shledány žádné nedostatky a pracovníci SZIF nám přislíbili proplacení způsobilých výdajů projektu v plné částce do konce roku 2014. V rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ reg. č. 13/018/34100/120/000015 MAS Zálabí vytvořila podklady pro Integrovanou strategii

Číst více

DOTAZNÍKY PRO VEŘEJNOST

Vážení spoluobčané, děkujeme Všem, kteří vyplnili formulář.  Jeho účelem bylo získat Vaše názory , poznatky a návrhy k rozvoji  našeho regionu. Dotazníky budou zpracovány, vyhodnoceny a jejich výsledků bude dále využito při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.   Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a věříme, že Vámi poskytnuté informace nám pomohou dále rozvíjet kvalitu života v obcích.

Číst více

TRÉNINKOVÁ VÝZVA – SCHVÁLENÉ PROJEKTY

V úterý 22. dubna 2014 schválila Rada MAS Zálabí z. s. projekty doporučené k podpoře výběrovou komisí. Do stanovené alokace se vešlo šest projektů Tréninková výzva MAS Zálabí – Schválené projekty                       Registrační číslo Žadatel IČO Název projektu Místo realizace Celk.  Dotace % Body 1 1/TV/14PRV015 TJ

Číst více

TRÉNINKOVÁ VÝZVA MAS ZÁLABÍ

MAS Zálabí, z. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Dne 6. 3. 2014 vyhlašuje MAS Zálabí, z. s. tréninkovou výzvu v rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ na jehož realizaci získala MAS prostředky s programu Rozvoje Venkov, z opatření

Číst více

DOTAZNÍK K PŘÍPRAVĚ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

V rámci realizace projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ je nezbytné dotazníkové šetření, nyní je cílem zjistit názory jednotlivých obyvatel v obcích našeho území MAS. Tímto Vás žádáme o vyplnění dotazníku, který naleznete na tomto odkazu: http://www.survio.com/survey/d/S0A7V4Q5C5E3J6J2C

Číst více