Rubrika: Výzvy

Finální schválení projektů 10. výzvy Radou MAS

Dne 2.4.2024 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů 10. výzvy PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „Per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 4 projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF). 2024/099/010/012/084 Upravená náves – oprava kříže ve Starém Kolíně 2024/099/010/012/083 Mobiliář pro kulturní, sportovní a spolkové

Číst více

Věcné hodnocení Výběrové komise v rámci 10.výzvy PRV

Dne 21.3.2024 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova bylo Výběrovou komisí obodováno 5 projektů s požadovanou výší dotace 962 278,- Kč. Celková alokovaná částka pro výzvu č.10 je 707 579,- Kč. Všechny projekty PRV byly

Číst více

Vyhlášení 1. výzvy IROP – Podpora jednotek SDH – Středočeský kraj

MAS Zálabí, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí, z. s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 1. Výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V ve vazbě na 61. Výzvu k předkládání

Číst více

Přijaté žádosti do 10. výzvy PRV

Do 16.2.2024 měli žadatelé možnost zaslat žádost do 10. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře do opatření Podpory spolků a obcí (Fiche 12) celkem 5 žádostí. Seznam přijatých žádostí do 10. výzvy naleznete: Seznam přijatých žádostí  Nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti,  která trvá 10 dní. Dojde také k

Číst více

Výzva MAS č. 10 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí, z. s. vyhlašuje dnem 29.12.2023 Výzvu MAS č. 10 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichi 12 Podpora spolků a obcí, článek  20 – Základní služby a

Číst více

Společná zemědělská politika

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence LEADER (dříve PRV) Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. Místní akční skupiny vhodně doplňují místní samosprávu v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a zároveň přispívají k rozvoji zemědělství, potravinářství a lesnictví, a to podporou projektů, které mohou přispívat i k jiným cílům SZP.

Číst více

MONETA Živnostník roku 2023 Středočeského kraje

Vítěznou trofej v soutěži MONETA Živnostník roku 2023 Středočeského kraje si odnesl Oldřich Novotný z Dobšic. Mgr. Oldřich Novotný je se sdružením Dobšané dlouholetým členem MAS Zálabí, a.s. Drobný zemědělec, který rozvíjí agroturistiku na dančí a jelení farmě. „Velmi pěkně svou živnost prezentoval. Má originální způsob podnikání a také velmi silný vztah k Polabí. Podnikání má provázané, jedná se

Číst více

Letní zabijačkové hody v Dobšicích

Číst více

Finální schválení projektů 9. výzvy Radou MAS

Na konci dubna (28.4. – 2.5.2023) proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů 9. výzvy PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „Per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení tří projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF). 2023-099-009-012-078 Obec Žehuň – Vybavení pro MŠ Žehuň 2023-099-009-012-077 Obec Ohaře –

Číst více

Věcné hodnocení Výběrové komise v rámci 9.výzvy PRV

Dne 20.4.2023 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova byly Výběrovou komisí obodovány 3 projekty s požadovanou výší dotace 2 182 132,- Kč. Celková alokovaná částka pro výzvu č.9 je 2 101 016,- Kč. Všechny projekty

Číst více