Rubrika: Výzvy

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.

Výzva MAS č. 7 byla z technických důvodů stornována. Dne 1.7.2022 bude vyhlášena výzva s číslem 8.

Číst více

Schválení projektů předložených do 10. výzvy MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

Ve dnech 20. – 23. 9. 2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V, č. výzvy 564/06_16_075/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 1 projektu, který byl předložen do výše uvedené výzvy na podporu infrastruktury pro

Číst více

LEADERFEST 2021

Kutná Hora v uplynulých dnech hostila akci LEADERFEST 2021, tedy setkání místních akčních skupin a dalších aktérů rozvoje venkova z celé České republiky. Akci organizovali zástupci středočeských MASek a také naše MAS Zálabí se zapojila! Součástí bohatého třídenního programu byla mimo jiné exkurze s názvem Historie a současnost zemědělství, která představila zajímavé projekty v regionu Zálabí. Navštívili

Číst více

Finální schválení projektů 6. výzvy Radou MAS

Ve dnech 14.6. – 18.6.2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 6. výzvě PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „Per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení sedmi projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF). Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam projektů Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis Rady

Číst více

Schválení projektů předložených do 9. výzvy MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra II

  Ve dnech 7. – 10. 6. 2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra II, č. výzvy 354/06_16_072/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 1 projektu, který byl předložen do výše uvedené výzvy na podporu

Číst více

Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 6. výzvy PRV

Dne 20. 5. 2021 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova bylo Výběrovou komisí obodováno 9 projektů s požadovanou výší dotace 2 362 376,- Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými

Číst více

Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 31. 5. 2021 vyhlášena 10. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 31. 5. 2021 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen  30. 6. 2021 ve 14.00 hod.

Číst více

Přijaté žádosti do 6. výzvy PRV

Do 23.4.2021 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 6. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře 9 žádostí: 3 žádosti do opatření Neproduktivní investice v lesích 4 žádosti do opatření Zemědělství 2 žádosti do opatření Podpory spolků a obcí Seznam přijatých žádostí do 6. výzvy naleznete: Seznam přijatých žádostí  Nyní probíhá

Číst více

Letní tábor s Českým červeným křížem 1. – 10. 7. 2021

 

Číst více

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 22.3.2021 Výzvu MAS č. 6 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích , Zemědělství a Podpora spolků a obcí.

Číst více