Rubrika: PRV

Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí, z. s. vyhlašuje dnem 1.3.2023 Výzvu MAS č. 9 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichi Podpora spolků a obcí. V souvislosti s touto výzvou MAS pořádá

Číst více

Finální schválení projektů 8. výzvy Radou MAS

Na konci srpna proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 8. výzvě PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „Per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení čtrnácti projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF). Současně Rada Mas schválila přesun nevyužitých finančních prostředků na Fichi č.6, tím by bylo

Číst více

Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 8. výzvy PRV

Dne 22.8.2022 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova bylo Výběrovou komisí obodováno 15 projektů s požadovanou výší dotace 4 373 114 Kč,- Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli

Číst více

Přijaté žádosti do 8. výzvy PRV

Do 31.7.2022 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 8. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře celkem 15 žádostí: 7 žádostí do opatření Zemědělství 5 žádostí do opatření Podpory spolků a obcí 2 žádosti do opatření Podpora místních výrobků 1 žádost do opatření Podpora podnikání Seznam přijatých žádostí do 8. výzvy

Číst více

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1.7.2022 Výzvu MAS č. 8 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Zemědělství, Podpora spolků a obcí, Podpora podnikání a Podpora místních výrobků.

Číst více

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.

Výzva MAS č. 7 byla z technických důvodů stornována. Dne 1.7.2022 bude vyhlášena výzva s číslem 8.

Číst více

LEADERFEST 2021

Kutná Hora v uplynulých dnech hostila akci LEADERFEST 2021, tedy setkání místních akčních skupin a dalších aktérů rozvoje venkova z celé České republiky. Akci organizovali zástupci středočeských MASek a také naše MAS Zálabí se zapojila! Součástí bohatého třídenního programu byla mimo jiné exkurze s názvem Historie a současnost zemědělství, která představila zajímavé projekty v regionu Zálabí. Navštívili

Číst více

Finální schválení projektů 6. výzvy Radou MAS

Ve dnech 14.6. – 18.6.2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 6. výzvě PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „Per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení sedmi projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF). Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam projektů Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis Rady

Číst více

Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 6. výzvy PRV

Dne 20. 5. 2021 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova bylo Výběrovou komisí obodováno 9 projektů s požadovanou výší dotace 2 362 376,- Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými

Číst více

Přijaté žádosti do 6. výzvy PRV

Do 23.4.2021 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 6. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře 9 žádostí: 3 žádosti do opatření Neproduktivní investice v lesích 4 žádosti do opatření Zemědělství 2 žádosti do opatření Podpory spolků a obcí Seznam přijatých žádostí do 6. výzvy naleznete: Seznam přijatých žádostí  Nyní probíhá

Číst více