Evaluační zpráva Strategie CLLD pro území MAS Zálabí

V první polovině roku 2019 prováděla Místní akční skupina Zálabí tzv. střednědobou evaluaci za účelem  zhodnocení stavu realizace a naplňování cílů Strategie CLLD pro území MAS Zálabí. Předmětem tohoto povinného sebehodnocení bylo zodpovědět si např. následující otázky:

Jsou cíle Strategie stále platné a dosažitelné? Jdeme správnou cestou? Realizujeme správné aktivity? Dosahujeme naplánovaných cílů? Co děláme dobře a co špatně? Co chceme změnit?

Výsledkem procesu evaluace je evaluační zpráva, díky níž může MAS Zálabí provést změny ve stávající strategii.

Evaluační zpráva je ke stažení zde: Evaluační zpráva pro mid-term evaluaci SCLLD MAS Zálabí_v 1.0