Přijaté žádosti do 6. výzvy PRV

Do 23.4.2021 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 6. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV).

MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře 9 žádostí:

  • 3 žádosti do opatření Neproduktivní investice v lesích
  • 4 žádosti do opatření Zemědělství
  • 2 žádosti do opatření Podpory spolků a obcí

Seznam přijatých žádostí do 6. výzvy naleznete: Seznam přijatých žádostí 

Nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti,  která trvá 10 dní. Dojde také k vypořádání připomínek a následně budou žadatelé informováni, zdali jejich projekty v prvním kole výběru uspěly. Tyto informace budou také vyvěšeny na našich stránkách. Následně bude projekty hodnotit výběrová komise MAS Zálabí.