STRATEGICKÝ RÁMEC ORP KOLÍN

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KOLÍN PŘEDKLÁDÁ NÁVRH PRVNÍ ČÁSTI STRATEGICKÉHO RÁMCE, KDE BYLA ZPRACOVANÁ VIZE, PRIORITY A CÍLE.

Rozpracované aktivity a opatření jsou prvotním návrhem k diskuzi a budou v průběhu následujícího roku dotvořeny spolu s aktéry v oblasti vzdělávání.

Návrh Strategického rámce bude předložen ke schválení Řídícímu výboru MAP vzdělávání v ORP Kolín dne 23.6.2016, na který jste srdečně zváni. Setkání se uskuteční od 14:30 hodin v zasedací místnost radnice MěÚ Kolín. 

Přílohy:

Strategický rámec MAP ORP Kolín_2016-06-17