STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS ZÁLABÍ JE SCHVÁLENA

Dne 13. 11. 2017 splnila MAS Zálabí, z. s. podmínky věcného hodnocení strategie a tím tak po 684 dnech od jejího prvního podání může začít vyhlašovat výzvy v rámci IROP, OPZ a PRV.

Schválení strategie je důležitým mezníkem pro umožnění čerpání finančních prostředků prostřednictvím místní akční skupiny v dalších letech a představuje dokončení více než čtyřleté práce.

Díky MAS může náš region využít více než 43 mil. Kč z dotačních prostředků EU.  Samotný schvalovací proces tohoto velmi obsáhlého dokumentu probíhal na řídících orgánech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanosti (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV) téměř dva roky. MAS byla nucena zapracovávat, v mnoha případech až absurdní připomínky, v několika kolech hodnocení.

První výzvy na přijímání žádostí o podporu na plánované aktivity bude MAS Zálabí vyhlašovat na začátku roku 2018.

Všem, kteří plánují podání projektu prostřednictvím MAS, doporučujeme včasnou konzultaci projektového záměru s pracovníky kanceláře MAS.

 

Jaké projekty bude přes MAS možné podpořit: Strategie – opatření_zkracena_verze

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Zálabí