NZÚ Light

Nová zelená úsporám LIGHT

Maximální výše dotace: 150 000 Kč + 90 000 Kč na solární systém na ohřev vody

Kdo může žádat:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
   
 • vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
   
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Na co lze žádat:

Zateplení fasády

 • Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.
 • Podpora 6 000 Kč/běžný metr.

Zateplení střechy 

 • Dotace na kompletní zateplení střechy.
 • Podpora: 120 000 Kč na kompletní opatření.

Zateplení stropu

 • Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.
 • Podpora: 50 000 Kč na kompletní opatření.

Zateplení podlahy

 • Dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory.
 • Podpora: 60 000 Kč na kompletní opatření.

Výměna oken

 • Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
 • Podpora: 12 000 Kč na jeden kus výplně.

Výměna vchodových dveří

 • Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.
 • Podpora: 18 000 Kč na dveře.

Solární systémy na ohřev vody

 • Podpora: 90 000 Kč

Příjem žádostí od 9. ledna 2023.

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Veškeré informace zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

 

Pro bezplatnou pomoc s přípravou žádosti kontaktujte kancelář MAS Zálabí:

 • Ing. Nikola Bendáková, tel.: 602 280 585
 • Ing. Zuzana Jarošová, tel.: 604 533 230
 • Ing. Kamila Kosařová, tel.:  601 578 394