O MAS

MAS Zálabí sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. Od svého založení v červenci roku 2006 již realizovala řadu projektů v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony korun. MAS Zálabí zahrnuje území 28 obcí a přibližně 17 tisíc obyvatel – od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem na východě a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem na jižní straně.

Území MAS Zálabí je turisticky velice atraktivní vzhledem ke svým hlubokým historickým kořenům. Většina obcí byla založena v 10. až 13. století. První zmínky o osídlení se blíží k datu 1500 let př. n. l. a nacházíme je i v Kosmově kronice prostřednictvím autentických zpráv. Proto zde na mnoha místech najdeme pozůstatky osidlování včetně keltského období.

MAS Zálabí zahrnuje 2 mikroregiony, 14 samostatných obcí, 14 neziskových organizací, 7 podnikatelských subjektů a 4 zemědělské podniky.

Dokument prezentující obce z MAS Zálabí – naleznete ke stažení Zde