Orgány

Rada MAS

Sektor

Členové

Veřejný

Svazek obcí Týnecko
Bc. Dušan Žmolil – předseda

(Místní rozvoj)

Soukromý

TMM Czech Republic, s. r. o.
Bc. Monika Matuchová – místopředseda

(Region podnikavý)

Soukromý

ZOD Zálabí a.s.
Ing. Radek Podroužek

(Region podnikavý)

Soukromý

PROTECO-AGRO s. r. o.
Ing. Miroslav Fess

(Region podnikavý)

Soukromý

SDH Žehuň

Petr Krause

(Region aktivní)

Veřejný

Obec Žiželice
Miroslav Štěrba

(Místní rozvoj)

Veřejný

Mikroregion Kolínské Zálabí
Milan Vacek

(Místní rozvoj)

Výběrová komise

Sektor

Členové

Soukromý

SDH Ovčáry
Josef Tuláček

(Region aktivní)

Soukromý

AGRO Krakovany s.r.o.
Zdeněk Neruda

(Region podnikavý)

Soukromý

Dobšané z. s.
Mgr. Oldřich Novotný
(Region aktivní)

Veřejný

obec Polní Chrčice
Ing. Miloslav Vokál

(Místní rozvoj)

Veřejný

obec Tři Dvory
Jitka Vokolková – předseda

(Místní rozvoj)

Kontrolní výbor

Členové

Český mlynář s. r. o.
Ing. Libor Homoláč

(Soukromý – Region podnikavý)

obec Ohaře
Mgr. Ivana Suchánková – předseda

(Veřejný – Místní rozvoj)

TJ Sokol Jestřabí Lhota
Jan Svoboda

(Soukromý – Region aktivní)