Orgány

Rada MAS

Sektor

Členové

Veřejný

Svazek obcí Týnecko
Bc. Dušan Žmolil – předseda

Neveřejný

TPCA Czech s. r. o.
Bc. Monika Matuchová – místopředseda

Neveřejný

ZOD Zálabí a.s.
Ing. Radek Podroužek

Neveřejný

PROTECO-AGRO s. r. o.
Ing. Miroslav Fess

Neveřejný

SDH Žehuň

Petr Krause

Veřejný

Obec Žiželice
Ing. Radan Eliáš

Veřejný

Mikroregion Kolínské Zálabí
Milan Vacek

Výběrová komise

Sektor

Členové

Neveřejný

Marina – lodě a karavany, s.r.o.
Věra Debelková

Neveřejný

SK Krakovany, z.s.
Jan Špinka

Neveřejný

Dobšané z. s.
Mgr. Oldřich Novotný

Veřejný

obec Polní Chrčice
Ing. Miloslav Vokál

Veřejný

obec Tři Dvory
Jitka Vokolková

Kontrolní výbor

Členové

Český mlynář s. r. o.
Dušan Kovanda

obec Ohaře
Mgr. Ivana Suchánková, předseda

TJ Sokol Jestřabí Lhota
Jan Svoboda