Orgány

Rada MAS

Sektor

Členové

Veřejný

Svazek obcí Týnecko
Bc. Dušan Žmolil – předseda

(Místní rozvoj)

Neveřejný

TPCA Czech s. r. o.
Bc. Monika Matuchová – místopředseda

(Region podnikavý)

Neveřejný

ZOD Zálabí a.s.
Ing. Radek Podroužek

(Region podnikavý)

Neveřejný

PROTECO-AGRO s. r. o.
Ing. Miroslav Fess

(Region podnikavý)

Neveřejný

SDH Žehuň

Petr Krause

(Region aktivní)

Veřejný

Obec Žiželice
Miroslav Štěrba

(Místní rozvoj)

Veřejný

Mikroregion Kolínské Zálabí
Milan Vacek

(Místní rozvoj)

Výběrová komise

Sektor

Členové

Neveřejný

Marina – lodě a karavany, s.r.o.
Věra Debelková

(Region atraktivní)

Neveřejný

MUDr. Rudolf Kučera – praktický lékař pro dospělé, s.r.o.
MUDr. Rudolf Kučera

(Region podnikavý)

Neveřejný

Dobšané z. s.
Mgr. Oldřich Novotný
(Region aktivní)

Veřejný

obec Polní Chrčice
Ing. Miloslav Vokál

(Místní rozvoj)

Veřejný

obec Tři Dvory
Jitka Vokolková – předseda

(Místní rozvoj)

Kontrolní výbor

Členové

Český mlynář s. r. o.
Dušan Kovanda

Neveřejný – Region podnikavý

obec Ohaře
Mgr. Ivana Suchánková – předseda

(Veřejný – Místní rozvoj)

TJ Sokol Jestřabí Lhota
Jan Svoboda

(Neveřejný – Region aktivní)