Orgány

Rada MAS

Sektor

Členové

Veřejný

Svazek obcí Týnecko
Bc. Dušan Žmolil – předseda

(Místní rozvoj)

Veřejný

Obec Krakovany
Ing. Martina Kopencová – místopředseda

(Místní rozvoj)

Soukromý

ZOD Zálabí a.s.
Ing. Radek Podroužek

(Region podnikavý)

Soukromý

PROTECO-AGRO s. r. o.
Ing. Miroslav Fess

(Region podnikavý)

Soukromý

SDH Býchory

Bc. Mgr. Roman Lipka, MBA

(Region aktivní)

Veřejný

Obec Žiželice
Miroslav Štěrba

(Místní rozvoj)

Soukromý

SK Krakovany, z.s.
Jan Špinka

(Region aktivní)

Výběrová komise

Sektor

Členové

Soukromý

SDH Ovčáry
Josef Tuláček

(Region aktivní)

Soukromý

AGRO Krakovany s.r.o.
Zdeněk Neruda

(Region podnikavý)

Soukromý

Dobšané z. s.
Mgr. Oldřich Novotný
(Region aktivní)

Veřejný

obec Polní Chrčice
Ing. Miloslav Vokál

(Místní rozvoj)

Veřejný

obec Tři Dvory
Jitka Vokolková – předseda

(Místní rozvoj)

Kontrolní výbor

Členové

Agrosolaris s. r. o.
Mgr. Robert Gruzovský

(Soukromý – Region podnikavý)

obec Ohaře
Mgr. Ivana Suchánková – předseda

(Veřejný – Místní rozvoj)

Václav Tvrdík
Václav Tvrdík

(Soukromý – Region podnikavý)