Projekty

Schválení projektů předložených do 9. výzvy MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra II

  Ve dnech 7. – 10. 6. 2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS

Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 6. výzvy PRV

Dne 20. 5. 2021 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise

Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 31. 5. 2021

Přijaté žádosti do 6. výzvy PRV

Do 23.4.2021 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 6. výzvy Programu rozvoje venkova