Dědictví našich předků

Projekt spolupráce Dědictví našich předků byl doporučen k podpoře v rámci PRV 15. kola příjmu žádostí.

 

Z celkového počtu 41 zaregistrovaných žádostí o dotaci byla ukončena administrace 11-ti projektům. Celková alokace pro 15. kolo příjmu opatření IV.2.1 činí 73 623 804 Kč. Ke spolufinancování bylo doporučeno 30 Žádostí o dotaci v celkové částce 65 142 149 Kč.

 

MAS Hradecký venkov, Podchlumí, Společná Cidlina a MAS Zálabí vytvoří v rámci projektu na svém území podmínky pro  historické, kulturní a společenské využití 3 kostelů, 1 muzea  a Hankova domu, kde vybudují 3 stálé a 1 putovní expozici. Společně ve spolupráci s regionálními partnery uspořádají 3 propagační  akce pro širokou veřejnost za účelem poznávání historie a tradic regionů a navázání další spolupráce mezi regionálními partnery.

 Partnerské MAS si pořídí do svého vlastnictví mobilní výstavní panely a vytvoří  společný propagační materiál, který  bude zaměřen na propagaci specifických regionálních památek a lidových a kulturních tradic partnerských MAS.


 

Předmětem projektu za MAS Zálabí je rekonstrukce muzea v Týnci nad Labem, aby vznikly prostory vhodné pro vybudování stálé expozice rodu Pernerů, historie Týnecka a okolí. Výstupem projektu se stane také putovní kampanologická výstava ( výstava zvonů), která bude obohacena o zvony sousedních regionů. Předpokládá se, že na putovní výstavu budou navazovat další tematické expozice.