SCHŮZKA K DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ

6.9.2012 v Týnci nad Labem od 10 hodin se uskutečnilo jednání Koordinační pracovní skupiny v rámci projektu Dědictví našich předků. Jednání se zúčastnili zástupci MAS Hradecký venkov, MAS Společná Cidlina, MAS Podchlumí a MAS Zálabí.

 
Program:
1) Kontrola dokumentů k podpisu smlouvy
2) Příprava ZŘ na dodávky v rámci projektu
3) Příprava ZŘ na služby v rámci projektu
4) Kontrola harmonogramu projektu