SCHVÁLENÍ PLATBY ZA PROJEKT „DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ“

Dne 16. ledna 2014 nám přišlo oznámení o schválení platby za projekt „Dědictví našich předků“, za tento projekt MAS Zálabí obdrží 702 671 Kč, kdy celkové výdaje projektu byly 780 746 Kč, rozdílnou částku 78 075 Kč financovalo Město Týnec nad Labem.