ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROJEKTU SPOLUPRÁCE 17. 2. 2015

Přítomni:
KMAS, Posázaví o.p.s., Bohuslava Zemanová; PMAS 1, Rakovnicko o.p.s., Radomír Dvořák; PMAS 2, Lípa pro venkov z.s., Mgr. Radek Tvrdík, Bc. Vanda Kubínová; PMAS 3, Region Pošembeří o.p.s., Mgr. Miloslav Oliva, Jana Tůmová, Ing. Šárka Pučálková, Gabriela Mannová; PMAS 4, Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Ing. Martin Kouba, Lucie Landová; PMAS 5, Brdy – Vltava o.p.s., Ing. Petra Svojtková, Kateřina Boukalová; PMAS 6, MAS Zálabí, z. s., Tereza Benešová; PMAS 7, MAS Jihozápad o.p.s., Ing. Adéla Schmiedová, Martina Bláhová; PMAS 8, MAS Vyhlídky,z.s., Mgr. Galina Čermáková; PMAS 9, MAS Brdy, z.ú., Helena Kosová, Diana Burešová; PMAS 10, MAS Střední Polabí o.s. Jiří Sládek; PMAS 11, MAS Sedlčansko, o.p.s., Přemysl Růžička; PMAS 12, MAS Nad Prahou o.p.s., Iva Sieberová, Petr Doubrava, Michaela Zemanová.

Host: Posázaví o.p.s., Václav Pošmurný

PROJEDNÁNÍ A ÚKOLY:

  1. Obsah projektu Spolupráce:

 

  1. Prezentace realizace, hodnocení a evaluace SPL Lípy pro venkov 2007 – 2013

Stručné seznámení se Strategickým plánem Leader, seznámení se stanovením cílů, stanovení finančního plánu a jeho naplňování.

Problematika nastavení indikátorů, jejich plnění a sledování. V. Pošmurný: příprava sledování indikátorů v realizaci operačních programů 2014–2020. Sebeevaluace a Střednědobé hodnocení dle metodiky SZIF.

  1. Prezentace „Kritéria pro monitoring a evaluaci MAS“ zpracované PhDr. Čepelkou, aspekty stanovené metodiky
  2. Hodnocení realizace SPL 2007–2013 všech MAS, které realizovaly SPL, metodika je v přípravě. V průběhu března bude zveřejněn postup a osnova zhodnocení SPL MAS, které je v uplynulém rozpočtovém období realizovaly

 

  1. Témata a úkoly na další setkání:

 

  1. Organizační vedení projektu – B. Zemanová / Posázaví o.p.s.

Je zmíněna problematika překryvu obcí MAS Karlštejnsko a MAS Jihozápad.

Hlášení č. 1 >> žádost o doplnění >>> doplněno

Hlášení č. 2 >> Žádost o povolení změny právní formy u MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. na MAS Mezi Hrady, z.s.

Webové stránky MAS –své webové stránky doplní MAS Brdy a MAS Sedlčansko, jinak ostatní MAS v pořádku. Budou zaslány všem informace, co má obsahovat pracovněprávní dokumenty /DPP, DPČ /, je doporučeno vykazování konzultovat s účetní příslušné MAS.

Termíny setkání:

  1. 3. 2015 Brandýs nad Labem
  2. 4. 2015 Mělník >> spojeno se seminářem k projektu

                 

  1. Příprava programu na další setkání

Diskuze nad formou a dílčími úkoly konečného dokumentu.

Výstupy by se měly dát použitelné ve Strategiích spolupracujících MAS.  Výstupy by se měly vztahovat k naplňování Strategie, tj. určit časový úsek – harmonogram, stanovení výchozích hodnot, sledovat naplňování vizí, cílů, sledování indikátorů. Vycházet ze zkušeností těch MAS, které realizovaly SPL a současně využít nezatíženého pohledu, které SPL nerealizovaly.

  1. Úkol ze zápisu dne 17. 2. 2015

Skupiny všech MAS si připraví na příští setkání 10 znaků, ze kterých by vycházela při evaluaci své Strategie.

 

Smlouva o spolupráci: oprava před podáním na SZIF

Termíny fází fyzické realizace projektu >> všichni zkontrolovat a doplnit změnu

 

manažer KMAS                                  Posázaví o.p.s.                                                   01. 11. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 1                               Rakovnicko o.p.s                                                             01. 01. 2015 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 2                                              Lípa pro venkov z.s.                                          01. 01. 2015 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 3                                              Region Pošembeří o.p.s.                                                 01. 11. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 4                                              Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o.     01. 10. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 5                                              Brdy – Vltava o.p.s.                                                            01. 10. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 6                                              MAS Zálabí, z. s.                                                01. 09. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 7                                              MAS Jihozápad o.p.s.                                                       01. 09. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 8                                              MAS Vyhlídky,z.s.                                              01. 09. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 9                                              MAS Brdy, z.ú.                                                                    01. 11. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 10                            MAS Střední Polabí o.s.                                    01. 09. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 11                            MAS Sedlčansko, o.p.s.                                                   01. 11. 2014 – 31. 05. 2015

manažer PMAS 12                            MAS Nad Prahou o.p.s.                                    01. 12. 2014 – 31. 05. 2015

 

 

Zapsaly:

Galina Čermáková, Bohuslava Zemanová

 

Zbraslavice 17. 2. 2015