ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROJEKTU SPOLUPRÁCE 23. 4. 2015

Přítomni:
KMAS, Posázaví o.p.s.,
Bohuslava Zemanová; PMAS 1, Rakovnicko o.p.s., Radomír Dvořák; PMAS 2, Lípa pro venkov z.s., Bc. Vanda Kubínová; PMAS 3, Region Pošembeří o.p.s., Mgr. Miloslav Oliva, Jana Tůmová, Ing. Šárka Pučálková, Petra Ištvániková; PMAS 4, Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Ing. Martin Kouba; PMAS 5, Brdy – Vltava o.p.s., Ing. Petra Svojtková, Kateřina Boukalová, Roman Dvořák; PMAS 6, MAS Zálabí, z. s., Tereza Benešová; PMAS 7, MAS Jihozápad o.p.s., Ing. Adéla Schmiedová, Martina Bláhová; PMAS 8, MAS Vyhlídky, z.s., Mgr. Galina Čermáková, Marcela Pánková; PMAS 9, MAS Brdy, z.ú., Diana Burešová, Helena Kosová; PMAS 10, MAS Střední Polabí o.s. Olga Fábry, Barbora Roušarová; PMAS 11, MAS Sedlčansko, o.p.s., Štěpánka Barešová, Přemek Růžička; PMAS 12, MAS Nad Prahou o.p.s., Iva Sieberová, Michaela Zemanová, Petr Doubrava.

Host: Posázaví o.p.s., Václav Pošmurný

Informace k realizaci projektu

 • Schválení projektu a podpis Dohody se SZIF> aktuální stav
 • KMAS připravila vzorovou Žádost o proplacení včetně soupisky a doprovodných příloh. Vzor soupisky dostaly PMAS po zasedání emailem.
 • Po podpisu DOHODY bude možnost vygenerovat žádost o proplacení z portálu
 • Jakékoliv změny PMAS zašlou na zemanova@posazavi.com, KMAS připraví hlášení a odešle na SZIF do 15. 5. 2015.
 • PMAS začátkem června od 1. 6. do 10. 6. 2015 = nejpozději, předloží Žádosti o proplacení včetně všech příloh KMAS > Posázaví o.p.s. ke kontrole. PMAS si telefonicky domluví termín předání s Bohunkou Zemanovou.
 • Kontrolu budou provádět v kanceláři Posázaví Marie Škvorová, Vanda Kubínová a Martin Kouba.
 • KMAS připraví za celý projekt společné výstupy, prezenční listiny, zápisy
 • Všechny spolupracující PMAS doplní na své weby zápisy ze setkání, fotografie

 

 

Zpracování výstupu projektu Spolupráce

 • Prezentace jednotlivých MAS na přidělené téma. Každá partnerská MAS dostala přidělený indikátor, na který připravila návrh podle čeho, jak a jakým množstvím se bude hodnotit. V rámci zpracování bylo možné i přeformulovat texty, přidávat či odebírat texty v návaznosti na efektivní výstup práce. > 23. 4. 2015
 • Finalizace indikátorů hodnocení a monitoringu, sestavení hodnocení a příprava prezentace výstupů proběhne 5. 2015, Benešov
 • Prezentace výstupů 6. 2015, v Hotelu Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, Chocerady.

Úkoly:

 • Jakékoliv změny PMAS zašlou na zemanova@posazavi.com KMAS připraví hlášení a odešle na SZIF.
 • Poslat Martinovi Koubovi do 4. 2015 výstupy z dnešního jednání, Martin připraví souhrn a pošle pro finální zpracování do 14. 6. 2015 nejpozději
 • PMAS začátkem června od 1. 6. do 10. 6. 2015 = nejpozději, předloží Žádosti o proplacení včetně všech příloh KMAS > Posázaví o.p.s. ke kontrole. PMAS si telefonicky domluví termín předání s Bohunkou Zemanovou. Kontrolu budou provádět v kanceláři Posázaví Marie Škvorová, Vanda Kubínová a Martin Kouba.
 • Všechny spolupracující MAS doplní na své weby zápisy ze setkání do 15. 5. 5015.
 • Brdy-Vltava pošle výstup, zápis, info a fotografie ze semináře konaného 23. 4. 2015 pro další vyvěšení na webových stránkách PMAS

 

 • Každá PMAS musí mít aktualizované webové stránky, nový termín splnění úkolu do 5. 2015

 

DOPLNIT http://www.strednipolabi.cz

http://www.strednipolabi.cz/index.php/evaluace-a-monitoring-strategi

doplnit zápis, chybí z 25. 3. 2015 > http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=5466

 

VŠE DOPLNĚNO a v pořádku

http://leader.posazavi.com

http://www.mas-rakovnicko.cz

http://www.lipaprovenkov.cz

http://www.posemberi.cz

http://www.mezihrady.cz

http://www.brdy-vltava.cz

https://www.maszalabi.eu 

http://www.masjihozapad.cz

http://www.vyhlidky.eu

http://www.masbrdy.cz

http://www.mas-sedlcansko.eu

http://www.nadprahou.eu

 

 

Termíny a náplň dalších setkání

 • 5. 2015, od 9 hodin, Benešov, zasedací místnost Posázaví o.p.s. >> Finalizace indikátorů hodnocení a monitoringu, sestavení hodnocení a příprava prezentace výstupů
 • 5. 2015, od 9 hodin, Benešov, zasedací místnost Posázaví o.p.s. >> pracovní setkání k vyúčtování dotace
 • 6. 2015 v Hotelu Akademie Naháč, >> Prezentace výstupu projektu spolupráce, Komorní Hrádek 277, Chocerady

 


Zapsala: Bohuslava Zemanová

Kokořín 23. 4. 2015