ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROJEKTU SPOLUPRÁCE 25. 3. 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Termín: 25. března 2015, v 10 hodin Místo: Brandýs nad Labem, Kralovická 915 – kancelář MAS, Pedagogická fakulta Přítomni: KMAS, Posázaví o.p.s., Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová; PMAS 1, Rakovnicko o.p.s., Radomír Dvořák; PMAS 2, Lípa pro venkov z.s., Bc. Vanda Kubínová, Iveta Frühaufová; PMAS 3, Region Pošembeří o.p.s., Mgr. Miloslav Oliva, Jana Tůmová, Ing. Šárka Pučálková; PMAS 5, Brdy – Vltava o.p.s., Ing. Petra Svojtková, Kateřina Boukalová; PMAS 6, MAS Zálabí, z. s., Tereza Benešová; PMAS 7, MAS Jihozápad o.p.s., Ing. Adéla Schmiedová, Martina Bláhová; PMAS 8, MAS Vyhlídky,z.s., Mgr. Galina Čermáková; PMAS 9, MAS Brdy, z.ú., Diana Burešová; PMAS 10, MAS Střední Polabí o.s. Jiří Sládek, Barbora Roušarová; PMAS 11, MAS Sedlčansko, o.p.s., Štěpánka Barešová; PMAS 12, MAS Nad Prahou o.p.s., Iva Sieberová, Iva Cucová. Host: Posázaví o.p.s., Václav Pošmurný Omluven: PMAS 4, Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Ing. Martin Kouba; 1. Informace k realizaci projektu  Ing. Adéla Schmiedová > MAS Jihozápad, předala informace z jednání přezkumné komise, která zasedala dne 19. 3. 2015. Přezkumná komise potvrdila doporučení CP SZIF pro MAS Jihozápad, aby obce MAS Karlštějnsko prokazatelně odstoupili z realizace SPL 2007-2014 pro realizaci projektu spolupráce Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Toto rozhodnutí umožní podpis Dohody pro projekt spolupráce.  Bohuslava Zemanová předala informace, že všechny Dohody se zaměstnanci, které PMAS zaslali, jsou zkontrolované od KMAS a jsou v pořádku.  MAS budou vyplňovat výkazy práce. Pro plné úvazky se bude vyplňovat pouze začátek výkazu práce a pro částečné úvazky bude třeba vyplnit i počty hodin. 2. Zpracování výstupu projektu Spolupráce Výstup dle Žádosti o dotaci: Definování minímálně 10 ukazatelů  Skupiny MAS si připravily 10 znaků, ze kterých by vycházely při evaluaci své Strategie.  Zpracované úkoly za jednotlivé skupiny jsou přílohou zápisu.  Výstupem jednání pléna MAS je seznam 12 znaků, které jsou doplněné monitorovací indikátory. Seznam je přílohou zápisu. 3. Úkoly:  Jakékoliv změny PMAS zašlou na zemanova@posazavi.com KMAS připraví hlášení a odešle na SZIF.  Bohuslava Zemanová pošle všem PMAS vyrozumění k Hlášení 1 a 2, které jí bylo zasláno z RO SZIF přes Portál Farmáře a datovou schránkou.  PMAS začátkem června předložení Žádosti o proplacení včetně všech příloh KMAS > Posázaví o.p.s. ke kontrole. Kontrolu budou provádět v kanceláři Posázaví Marie Škvorová, Vanda Kubínová a Martin Kouba. Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Termín: 25. března 2015, v 10 hodin Místo: Brandýs nad Labem, Kralovická 915 – kancelář MAS, Pedagogická fakulta  KMAS > připraví vzorovou Žádost o proplacení vč. soupisky a doprovodných příloh. Vzor soupisky dostanou PMAS na dalším zasedání dne 23. 4. 2015.  Všechny spolupracující MAS doplní na své weby zápisy ze setkání.  Všechny MAS zašlou své tiskové zprávy, které nebyly nikde otištěny, na e-mail brdyvltava@seznam.cz. Na MAS Brdy – Vltava tyto zprávy použije jako výukový materiál na semináři.  Každá skupina MAS dostane přidělené téma = indikátor, na které připraví návrh čím, jak a jakým množstvím se bude hodnotit. V rámci zpracování je možné i přeformulovat texty, přidávat či odebírat texty v návaznosti na efektivní výstup práce. 4. Termíny a náplň dalších setkání 23. 4. 2015 >> Hotel Kokořín Galina Čermáková > MAS Vyhlídky zašle přesné místo schůzky včetně mapy 23. 4. 2015 >> Hotel Kokořín >> 9– 11:30 hodin > seminář 23. 4. 2015 >> Hotel Kokořín >> 12:30–15:00 hodin náplní schůzky bude finalizace indikátorů hodnocení a monitoringu, sestavení hodnocení a příprava prezentace výstupů na Ministerstvu zemědělství dne 4. 5. 2015. Výstupy by se měly být použitelné ve Strategiích spolupracujících MAS. Výstupy by se měly vztahovat k naplňování Strategie, tj. určit časový úsek – harmonogram, stanovení výchozích hodnot, sledovat naplňování vizí, cílů, sledování indikátorů. Vycházet ze zkušeností těch MAS, které realizovaly SPL a současně využít nezatíženého pohledu, které SPL nerealizovaly. 4. 5. 2015 >> Ministerstvo zemědělství, prezentace výstupu projektu spolupráce Přílohy zápisu: Zpracované úkoly za jednotlivé skupiny Seznam 12 znaků, které jsou doplněné o monitorovací indikátory Zapsaly: Marie Škvorová, Barbora Roušarová Brandýs nad Labem 25. 3. 2015