ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Přítomni:
KMAS, Posázaví o.p.s., Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová; PMAS 1, Rakovnicko o.p.s., Radomír Dvořák
PMAS 2, Lípa pro venkov z.s., Mgr. Radek Tvrdík, Bc. Vanda Kubínová; PMAS 3, Region Pošembeří o.p.s., Mgr. Miloslav Oliva; PMAS 4, Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Ing. Martin Kouba; PMAS 5, Brdy – Vltava o.p.s., Ing. Petra Svojtková, Kateřinu Boukalovou; PMAS 6, MAS Zálabí, z. s., Tereza Benešová; PMAS 7, MAS Jihozápad o.p.s., Ing. Adéla Schmiedová; PMAS 8, MAS Vyhlídky,z.s., Mgr. Galina Čermáková; PMAS 9, MAS Brdy, z.ú., Ondřej Fedorčák, Helena Kosová; PMAS 10, MAS Střední Polabí o.s., Barbora Roušarová; PMAS 11, MAS Sedlčansko, o.p.s., Přemysl Růžička, Štěpánka Barešová

PROJEDNÁNÍ A ÚKOLY:

 1. Ve smlouvě o spolupráci na projektu doplněno:

– doplněny webové adresy
– kontaktní osoba, člen KPS: podpisy na prezenční listině
– kontaktní osoba, předseda KPS
– termíny fází fyzické realizace projektu: znova všechny MAS projí a aktualizovat

 1. PMAS 4 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o, PMAS 10 MAS Střední Polabí o.s., PMAS 7 MAS Jihozápad o.p.s. a PMAS 9 MAS Brdy, z.ú., si vyřešení s CP SZIF Helenou Hanoldovou přijatelnost obcí

 

 1. Každá PMAS musí informovat KMAS o veškerých změnách, po dohodě bude změna nahlášena na SZIF, tuto podmínku dát do Smlouvy o spolupráci

 

 1. PMAS plátce DPH – nahlásí KMAS jaké částky si bude nárokovat DPH a v jakých částkách

 

 1. Každá PMAS, která bude konzultovat na CP SZIF bude e-mailové dotazy posílat v kopii na e-mail zemanova@posazavi.com

 

 1. MAS Brdy-Vltava ověří na CP SZIF zda je plánovaný seminář možný realizovat v projektu spolupráce, dále pošle náplň a harmonogram semináře

 

 1. Režijní náklady (nájem kanceláře, tonery, ….) vyčíslit náklady úměrně vysoké výstupům projektu

 

 1. PMAS, které mají náklady za 9/2014 a 10/2014 definují náplně činnosti v pracovních dohodách

 

 1. Každá PMAS připraví náplň činnosti do DPP a DPČ a specifikuje – inspirace je možná u MAS Zálabí, MAS Vyhlídky, MAS Jihozápad …

 

 1. PMAS připraví dodatky k pracovní smlouvě, kde bude náplň práce, počet hodin, peníze, info – zkrácené úvazky musí vyplňovat timeshity

 

 1. Každá PMAS doplní do tabulky jména, e-maily, telefonní čísla na všechny osoby v projektu spolupráce. Na základě tabulky budou všem odesílány informace.

 

 1. Každá PMAS doplní do tabulky náklady ve členění dle kódů způsobilých výdajů a budou závazné pro realizaci projektu, bude to závazný podklad pro žádost o dotaci

 

 1. Každá PMAS musí mít aktualizované webové stránky do podpisu smlouvy do 12. 1. 2015

 

 1. Po změně právní formy se bude v průběhu realizace muset být podáno Hlášení – MAS Střední Polabí, MAS Mezi Hrady

 

 1. Milan Oliva odborný konzultant projektu spolupráce – pošle prezentaci na evaluaci a úkoly do realizace projektu do 21. 11. 2014

 

 1. Podání žádosti dne 1. 2015 – bude třeba podpis oprávněných osob k podpisu na jednom místě

 

 1. Každá PMAS si připraví povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci dle pravidel

 

 1. Kontrola administrativní v přípravě i v celém průběhu realizace – B. Zemanová, M. Škvorová, M. Kouba, V. Kubínová

 

 

KMAS Posázaví o.p.s.
Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová

 

Benešov 16. 11. 2014