Dramatický kroužek – Divadlo Popelka

Děti z dramatického kroužku KC Konárovice nacvičily a sehrály divadlo na téma „Popelka“.