Archiv rubriky: Projekty

PUTOVNÍ OLYMPIÁDA MŠ – SETKÁNÍ REGIONŮ

Společné setkání regionů 4.10. v Dobšicích u Kolína – aneb s malým Dobšem za kelty  Zveme Vás na společné setkání regionů, tentokráte v Dobšicích u Kolína pod záštitou MAS Zálabí. Pro děti i rodiče je připraven bohatý zábavný program, který určitě bude stát za to, tak přijeďte se pobavit se svými dětmi a se svou školkou.

Číst více

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL 2014

Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina MAS Zálabí z.s. s partnerskou místní akční skupinou Lípa pro venkov z.s. na projektu „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost (12/017/4210a/000057)“. Projekt spolupráce je zaměřen na zapojení mateřských škol z obou regionů a směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí. Poutavou formou se snaží o

Číst více

REGIONÁLNÍ KOLO PUTOVNÍ OLYMPIÁDY MŠ – SPORTOVÁNÍ NEJEN PRO RADOST

V sobotu 24. 5. 2014 v 8:45 hod. se uskuteční „Regionální kolo Olympiády MŠ – sportování nejen pro radost“ ve sportovním areálu Jestřabí Lhota. Akci pořádá Sokol Jestřabí Lhota ve spolupráci s MAS Zálabí za finanční podpory TPCA.

Číst více

ADVENT NA VSI 2014

Za účelem udržitelnosti projektu spolupráce s názvem „Dědictví našich předků“ se uskutečnila akce Advent na vsi, která se konala 30. listopadu 2014 na Masarykově náměstí v Týnci nad Labem od 15 hod. Součástí akce Advent na vsi byl doprovodný program jako adventní trhy, živý betlém, dramatické pásmo dětí ZŠ Týnec nad Labem, výstava v Městském muzeu se stálou

Číst více

SCHVÁLENÍ PLATBY ZA PROJEKT „DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ“

Dne 16. ledna 2014 nám přišlo oznámení o schválení platby za projekt „Dědictví našich předků“, za tento projekt MAS Zálabí obdrží 702 671 Kč, kdy celkové výdaje projektu byly 780 746 Kč, rozdílnou částku 78 075 Kč financovalo Město Týnec nad Labem.

Číst více

OTEVŘENÍ „KAMPANOLOGICKÉ EXPOZICE“

Dne 24.5.2013 v obci Suchá bude slavnostně otevřena „Kampanologická expozice“ v kostele Nejsvětější trojice. Výstava probíhá v rámci projektu spolupráce „Dědictví našich předků“.

Číst více

Advent na vsi

Dne 2.12.2012 se uskutečnila od 14 hodin na Masarykově náměstí v Týnci nad Labem akce pro širokou veřejnost z regionu Zálabí nazvaná „Advent na vsi“, která byla  pořádána v rámci projektu spolupráce „Dědictví našich předků“ financovaného z PRV.  Dotaci získala MAS Zálabí ve spolupráci s MAS Hradecký venkov, Společná Cidlina a Podchlumí. Pro návštěvníky byly připraveny adventní trhy, kde si

Číst více

DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ PRO PROJEKT DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ

ZADÁVANÁ V SOULADU SE ZADÁVÁNÍM ZAKÁZEK ŽADATELEM/PŘÍJEMCE DOTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR Sdružení zadavatelů: Zadavatel č. 1: Název: Společná CIDLINA, o.s. Sídlo: 50363 Nepolisy 75 Zastoupený: Jiří Šustr IČ: 266 62 779 Zadavatel č. 2: Název: Hradecký venkov o.p.s. Sídlo: Husovo náměstí 83, 50315 Nechanice Zastoupený: Ing. Jana Rejlová, ředitelka IČ: 275 17 730 Zadavatel č. 3:

Číst více

SCHŮZKA K DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ

6.9.2012 v Týnci nad Labem od 10 hodin se uskutečnilo jednání Koordinační pracovní skupiny v rámci projektu Dědictví našich předků. Jednání se zúčastnili zástupci MAS Hradecký venkov, MAS Společná Cidlina, MAS Podchlumí a MAS Zálabí.   Program: 1) Kontrola dokumentů k podpisu smlouvy 2) Příprava ZŘ na dodávky v rámci projektu 3) Příprava ZŘ na

Číst více

Dědictví našich předků

Projekt spolupráce Dědictví našich předků byl doporučen k podpoře v rámci PRV 15. kola příjmu žádostí.   Z celkového počtu 41 zaregistrovaných žádostí o dotaci byla ukončena administrace 11-ti projektům. Celková alokace pro 15. kolo příjmu opatření IV.2.1 činí 73 623 804 Kč. Ke spolufinancování bylo doporučeno 30 Žádostí o dotaci v celkové částce 65 142 149

Číst více