Olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost

MAS Zálabí společně s MAS Lípa pro venkov realizují od roku 2013 celoroční akci „Olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost‘‘. Z regionu MAS Zálabí je do této akce zapojeno 13 mateřských škol, které mají možnost vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny a herní prvky a změřit si síly s ostatními kolektivy MŠ z regionu. Ze Zálabí jsou to Veltruby, Velký Osek, Starý Kolín, Týnec nad Labem, Ovčáry, Krakovany, Jestřabí Lhota, Býchory, Opolany, Žehuň, Hlavečník, Žiželice a Ohaře Cílem projektu bylo přivést děti zpět ke sportu a zapojit do této činnosti rodiče, školy a obce.

Celý roční cyklus projektu je na jaře zahájen rozvozem herních prvků, kdy každá zapojená MŠ má možnost 14 dní využívat sportovní prvky ve své školce.

Vždy v květnu probíhají regionální kola, kde děti sportují v disciplínách jako například skákání na hopper míčích, chůze na chůdách, kop na branku, slalom, skákání v pytli nebo hod na cíl aj.  Dále probíhají závody, kdy mezi sebou MŠ soutěží v disciplínách na běh 40 m – chlapci, běh 40 m – dívky, hod do dálky – chlapci, hod do dálky – dívky a štafeta 4×40 m – smíšená. 

 V říjnu probíhá společné setkání regionů, kdy je pro děti a jejich doprovod připraveno zábavné dopoledne. Zároveň zde probíhá seminář pro ředitele MŠ.

Cílovou skupinou akce jsou především předškolní děti a dále jejich rodiče popřípadě prarodiče. Projekt vede děti ke sportu, posiluje v nich kolektivního ducha a snaží se podpořit olympijskou myšlenku napříč věkovými skupinami. Realizace akce přispěje k posílení vztahů v rodině a nabídne dětem i rodičům netradiční možnosti společného trávení volného času. Akce podpoří a bude propagovat aktivní volnočasové aktivity.